prof. dr hab. inż. Marek Kułażyński - Prezes

mgr inż. Ryszard Janusz - V-ce Prezes