KATALIZATORY

Katalizatory Silnikowe

Katalizatory Przemysłowe

DENOSOX

VOX-CL

CARBODESONOX

VOX

Kondycjonowanie spalin

INNE

Filtr ceramiczny

Pochłaniacze zapachu

Audyt Energetyczny

Sorbenty

Projektowanie


Katalizatory Silnikowe

Katalityczne konwertory spalin typu KS przeznaczone są do silników o zapłonie samoczynnym. Zamontowane w układach wylotu spalin, po osiągnięciu temperatury pracy (ok. 250 (C) utleniają tlenek węgla oraz węglowodory zawarte w spalinach do dwutlenku węgla oraz pary wodnej. Konwertory KS utleniają część sadzy silnikowej, a pozostałą część pozbawiają znacznej ilości szkodliwej trakcji ciekłej i gazowej, przez co pozostała wyemitowana z układu wylotowego silnika sadza jest mniej szkodliwa dla zdrowia ludzkiego. Konwertory produkowane są w dwóch typach:

 • KS0325

  Stosowany w układach wylotowych silników typoszeregu SW400, 6C107 i SW680 wraz z wersjami turbodoładowanymi.

 • KS0310

  Stosowany w układach wylotowych silników AD 3.152 oraz 4C90 i pochodnych.

Przedstawione konwertory odznaczają się:

 • wysoką skutecznością utleniania i stabilnością pracy
 • wysoką odpornością na szoki termiczne
 • niskimi oporami przepływu i łatwością montażu w istniejących układach wylotowych

Konwertery posiadają atest i dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego numer GEM-4720-0059-96-13778-KM w zakresie stosowania w górnictwie podziemnym.

Początek strony

Katalizatory Przemysłowe

Początek strony

DENOSOX

Początek strony

VOX-CL

Początek strony

CARBODESONOX

Została opracowana technologia wytworzenia węglowych katalizatorów w monolitycznej formie o przekroju "plastra miodu". Jest to unikalne w skali światowej osiągnięcie sprawiające, że opracowane katalizatory do nisko- temperaturowego oczyszczania gazów są odporne na deaktywację pyłem zawartym oczyszczanym gazie. Forma modyfikowanego węgla aktywnego jako katalizatora w postaci monolitycznego cienkościennego bloku z wydłużonymi kanałami, stwarza małe opory przepływu, daje się łatwo regenerować co wpływa na znaczne wydłużenie żywotności katalizatora z uwagi na możliwość pracy przy dużych zapyleniach oraz obniży koszty eksploatacji, przez ograni- czenie ilości energochłonnych urządzeń wentylacyjnych.

Katalizatory bazujące na węglach aktywnych, stosowane obecnie w świecie, a oferowane jako granulki lub pastylki, charakteryzują się: dużymi spadkami ciśnienia na złożu, pracą z gazami pozbawionymi pyłu oraz stosowaniem małych obciążeń gazem.

Geometria opracowanego katalizatora w formie "plastra miodu" zapewnia możliwie najlepsze rozwinięcie wielkości powierzchni geometrycznej w jednostce objętości. Przewaga takiej formy nad katalizatorami granulowanymi polega na:

 • mniejszej powierzchni czołowej złoża niż złoże katalizatora granulowanego, które musi mieć dużą powierzchnię czołową aby nie dopuścić do nadmiernego spadku ciśnienia,
 • niezapychaniu się pod działaniem pyłu nawet przy dużym zapyleniu gazów,
 • możliwości stosowania większej prędkości liniowej gazu, co pozwala na zmniejszenie oporów dyfuzji zewnętrznej,
 • minimalnym ścieraniu się
 • Struktura plastra miodu zapewnia ponadto równomierny przepływ gazu, rozkład temperatur a także odpowiednie czasy przebywania gazów w warstwie kata izatora.

Opracowany przez PIW "EKOMOTOR" sposób usuwania dwutlenku siarki i tlenków azotu z gazów spalinowych kotłów energetycznych (technologia CARBODESONOX) składa się z dwóch zasadniczych elementów węzła CARBODESOX oraz węzła CARBODENOX .

Odpylony w elektrofiltrze gaz kierowany jest do układu CARBODESOX, gdzie zawarty w gazie dwutlenek siarki jest sorbowany i przekształcany na katalizatorze do kwasu siarkowego. Kwas ten może być następnie wydzielany z katalizatora w postaci kwasu siarkowego, bądź rozłożony do dwutlenku siarki. Odsiarczony gaz kierowany jest do układu CARBODENOX, gdzie na katalizatorze w obecności amoniaku zachodzi redukcja zawartych w nim tlenków azotu do wolnego azotu i wody. Jak wspominano wyżej, katalizatory stosowane w obu węzłach są modyfikowane węglami aktywnymi, o dużej skuteczności odsiarczania i odazotowania spalin już w temperaturach rzędu 120-1900 C.

Technologia CARBODESONOX umożliwia przekształcenie zawartych w spalinach tlenków azotu do wolnego azotu. Dwutlenek siarki natomiast, w zależności od lokalnych uwarunkowań, może być wydzielany jako roztwór kwasu siarkowego, bądź zatężany i przerabiany według różnych znanych procedur (skraplanie, utlenianie do trójtlenku siarki lub konwersja do siarki elementarnej) na produkty handlowe.

Technologia CARBODESONOX jest technologią bezodpadową a wytwarzana w niej siarka elementarna bądź jej pochodne (kwas siarkowy lub ciekły dwutlenek siarki są produktami handlowymi.

VOX

Początek strony

Kondycjonowanie spalin

Początek strony

Filtr ceramiczny

Filtr ceramiczny przeznaczony jest do autonomicznego wykorzystania lub w zestawie urządzenia do mikro- i ultrafiltracji wody, wodnych roztworów o różnym składzie, wód ściekowych rozmaitego pochodzenia, do oczyszczania produktów naftowych (olej napędowy, nafta, oleje silnikowe, przemysłowe, transformatorowe i inne).

Filtry Ceramiczne.doc Dokumentacja Techniczna

Początek strony


Pochłaniacze zapachu

Początek strony

Sorbenty

Początek strony

Projektowanie

Początek strony