Krótka Charakterystyka Przedsiębiorstwa

Ważniejsze badania stosowane i prace rozwojowe

Prezentacja spółki Ekomotor sp. z o.o.

Lista referencyjna spółki Ekomotor sp. z o.o.


Opis działalności

Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe Ekomotor
Sp. z o.o. koncentruje swoje działania na tworzeniu nowoczesnych systemów ochrony wód i atmosfery.

Prowadzimy badania w zakresie:

 • rozwoju technologii ochrony wód i powietrza
 • nowych technik opartych na zastosowaniu katalizatorów
 • rozwoju nowych typów katalizatorów

Produkujemy:

 • katalityczne filtry spalin silnikowych

  Nasze rozwiązania stosowane są w systemach oczyszczania spalin silników autobusów komunikacji miejskiej i pojazdach transportu wewnętrznego.

 • katalizatory do urządzeń ochrony atmosfery

  Przykłady zastosowań: filtry dymu powędzarniczego, dopalacze zaniczyszczeń z lakierni, dopalacze zaniczyszczeń ze spalarni smieci.

Od roku 1996 firma posiada atest i dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego numer GEM-4720-0059-96-13778-KM w zakresie stosowania konwertorów katalitycznych w górnictwie podziemnym.

W latach ubiegłych firma opracowała orginalną technologię równoczesnego odsiarczania i odazotowania spalin kotłowych, opartą na zastosowaniu własnych monolitycznych katalizatorów.

Opracowana - unikalna w skali światowej - technologia monolitycznych katalizatorów węglowych umożliwiła opracowanie i rozwinięcie systemu niskotemperaturowego równoczesnego odsiarczania i odazotowanie spalin kotłowych - CARBODESONOX

Firma Ekomotor rozwinęła technologie oczyszczania ścieków rafineryjnych obejmującą sorbenty do oczyszczania wody, oraz katalityczny system dopalania par węglowodorowych towarzyszących ściekom rafineryjnym. Wstępne badania u zleceniodawcy potwierdziły wysoką skuteczność proponowanej metody.

Referencje

Wśród naszych klientów i partnerów znajdują się między innymi:

 • PKN Orlen
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Fabryka Kotłów Rafako S.A.
 • Corning Gmbh
 • AtomEnergoService w Warszawie
 • Elektrownia Turów
 • Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Huta Stalowa Wola
 • WSW Andoria w Andrychowie
 • Zakłady Mięsne w Kościanie i Grodkowie

Firma stale współpracuje z ośrodkami badawczo - rozwojowymi w kraju (Komitet Badań Naukowych) i zagranicą (Uniwersyte w Sewilli).